Всички видове транспорт си имат своите плюсове и минуси, според стойността си, бързината и капацитета си.

видове транспорт

 

Видове транспорт според различни критерии

Транспортът се осъществява по няколко основни начина, използвайки специфични превозни средства и инфраструктура:
   Пътен транспорт
   Въздушен транспорт
   Воден транспорт
   Пренос от хора и животни
   Тръбен транспорт
   Въжен транспорт

Според обхвата си видовете транспорт биват: международен транспорт, градски транспорт, извънградски транспорт, окръжен транспорт и областен транспорт.

Според товара, който трябва да се транспортира, видовете биват: товарен транспорт, пътнически транспорт, извънгабаритен транспорт и военен транспорт.