Във връзка с поставените нови предизвикателства към нас, на общо събрание бяха приети редица нови методи на работа за 2011г.

1. Преквалификация на част от персонала.
2. Закупуване на нови автомобили с различен обем и съоражения за улеснение на нашите клиенти.
3. Подобряване на техническото състояние на автопарка.
4. Персонална отговорност на всеки водач.
5. Оптимизиране на маршрути и време за доставка до адрес.
6. Транспортните услуги да се извършват с минимални разходи за клиента, при запазване на качеството и сигурността.