Видове транспорт

Всички видове транспорт си имат своите плюсове и минуси, според стойността си, бързината и капацитета си.   Видове транспорт според различни критерии Транспортът се осъществява по няколко основни начина, използвайки специфични превозни средства и инфраструктура:    Пътен транспорт    Въздушен транспорт    Воден транспорт    Пренос от хора и животни    Тръбен транспорт    Въжен транспорт [...]

Спедиция

Спедиция - представлява транспортна услуга по уреждане на превоз на стоки и товари. Спедитор и спедиторски услуги и ролята им в транспортната услуга "спедиция" Спедиторът е компанията, която предоставя тези услуги, посредством воден, сухопътен и въздушен транспорт. Спедиторът организира, координира и осъществява превоза. Спедиторските услуги се използват най-често за международни превози от производствени фирми, които трябва да [...]

Логистика

Същност на логистиката Логистика е наука е съвкупност от планиране, управление, организиране и контрол на материали и хора. Нейната основна задача е оптималната организация на процеси, което да направи транспорта и доставката възможно най-ефективни. Логистика - Значение и приложение Логистика се прилага в няколко направления: стопанството, инженерната наука, информационните технологии, военното дело, пласмента и индустриалните [...]