• Транспортни услуги - Ред Хорсис Бус

Видове транспорт

Всички видове транспорт си имат своите плюсове и минуси, според стойността си, бързината и капацитета си.   Видове транспорт според различни критерии Транспортът се осъществява по няколко основни начина, използвайки специфични превозни средства и инфраструктура:    [...]

Спедиция

Спедиция - представлява транспортна услуга по уреждане на превоз на стоки и товари. Спедитор и спедиторски услуги и ролята им в транспортната услуга "спедиция" Спедиторът е компанията, която предоставя тези услуги, посредством воден, сухопътен и въздушен [...]

Логистика

Същност на логистиката Логистика е наука е съвкупност от планиране, управление, организиране и контрол на материали и хора. Нейната основна задача е оптималната организация на процеси, което да направи транспорта и доставката възможно най-ефективни. Логистика [...]