Фирмата работи в партньорство с една от най-големите компании в България за отдаване под наем на аудио и сценично оборудване за масови прояви-концерти,митинги,фестивали и темподобни мероприятия – DINACORD.